SECURITATEA PARTENERILOR COMERCIALI

SECURITATEA PARTENERILOR COMERCIALI

Conform ultimei reevaluări ca recomandare:

  • încheierea de către solicitant, unde este cazul, contracte de securitate cu partenerii săi comerciali;
  • utilizarea de sigilii pentru mijloacele de transportare a mărfurilor, ori de căte ori este posibil, pentru a detecta pătrunderea prin punctul (punctele) de intrare în compartimentul marfar;
  • verificarea existenței sigiilor respective la sediul expeditorului cât și a destinatarului;
  • solicitarea semnării undei declarații de securitate, unde este cazul și este posibil.

În vederea conformării privind reevaluarea AEO din 2019 s-a implementat măsuri stricte privind securitatea partenerilor comerciali:

  • se încheie contracte de securitate cu partenerii comerciali.
  • se monitorizează de către companie aplicarea sigiilor la încărcare, în prezența expeditorului. Ca măsură de protecție obligatoriu sigila este fotografiată.
  • se semnează declarații de securitate cu partenerii comerciali.