SECURITATEA SI SIGURANȚA COMPANIEI

SECURITATEA SI SIGURANȚA COMPANIEI

  • Monitorizarea camerelor video
  • sistem de semnalizare de paza-alarma la obiect(contract incheiat cu “Plasma RTI” SRL);
  • supravegherea sistemului antiincendiar de semnalizare(contract incheiat cu “Plasma RTI” SRL);
  • butonul privind reactionarea operative(contract incheiat cu “Prosecutor” SRL)

Paza fizică(24/24)

  • asigură paza si protecția in cadrul unității;
  • monitorizează intrarea și ieșirea pe teritoriu, astfel încît să împiedice accesul persoanelor neautorizate;
  • efectuarea periodică a inspecției clădirilor pentru protejarea acestora împotriva furtului dezastrelor naturale sau provocate;
  • verificarea documentelor mașinilor și altor mijloace de transport care intră pe teritoriul obiec pază;
  • operarea sistemului de securitate electronic, sistemului de alarma si de combatere a incendiilor;

Parcarea camioanelor — pe teritoriul parcării securizate

Parcare pentru angajați angajații pot intra cu mașina personală doar în baza permisiunii

În cadrul companiei accesul persoanelor neautorizate este interzis, teritoriu adiacent companiei este supravegheat video de către compania autorizată. Există măsuri adecvate pentru a împiedica accesul neautorizat la birouri.